Yasal Uyarı

YASAL UYARI


Bu web sitesini ziyaret etmeniz ya da bu web sitesindeki herhangi bir şeyi kullanmanız aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Bu web sitesinin kullanımından doğmuş olan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı yenisayi.com, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve yenisayi.com’un yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

yenisayi.com bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden haber vermeden değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

yenisayi.com web sitesi tamamen bilgilendirme amacıyla ve iyi niyetle hazırlanmıştır. yenisayi.com web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette yenisayi.com tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.

yenisayi.com haber vermeden her zaman söz konusu bilgileri/haberleri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.

yenisayi.com web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun yenisayi.com, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve yenisayi.com’ un yetkilendirdiği kişi ve kuruluşları sorumlu tutulamaz.

yenisayi.com web sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları yenisayi.com’a ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

yenisayi.com web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

yenisayi.com web sitesindeki bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz yada herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirilmeleri amacıyla bu bilgilerin yenisayi.com web sitesinden temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz.

yenisayi.com  sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek, her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

yenisayi.com  web sitesinin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya yenisayi.com web sitesi ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Daireleri yetkilidir.
Bu yayın, yenisayi.com’ un izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.