Ankara’da doğdu. Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra avukatlık
stajını tamamlayarak Ankara Barosu’na kaydoldu ve bir süre avukatlık yaptı. Sonra Fransa’nın AixMarseilles Üniversitesi, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde önce, o zamanki adıyla “Avrupa
Ekonomik Topluluğu’na Ortaklığın Statüsü” konusunda yüksek lisans tezini, daha sonra da
“Türkiye’nin Genişlemiş Avrupa Topluluğu’na Ortaklığı” konusunda doktorasını tamamladı. Aynı
süre içinde, Brüksel’de AT Komisyonu nezdinde önce stajyer, sonra “Gümrük Birliği Genel
Müdürlüğü”nde uzman olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra giriş sınavını birincilikle kazanarak
Dışişleri Bakanlığı’na “Hukuk Danışmanı” olarak girdi. Türkiye’yi birçok uluslararası toplantıda delege
olarak temsil etti. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak
akademik kariyere geçti. 1987 yılında Doçent, 1993 yılında da Profesör oldu. Kendisi 3 yıl süreyle Türk
özel sektörünün en üst düzeydeki yasal kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Başkanlık
AB Özel Danışmanı ve Dış İlişkiler Genel Sekreter Yardımcısı olarak da görev yaptı. Altı yıl süreyle
İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlendi. Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölüm Başkanlığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü ve AB ve Uluslararası İlişkiler
Kurucu Bölüm Başkanlığı, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilkent Üniversitesi, Kıbrıs Yakın-Doğu
Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyeliği. yapan Prof. Dr. Haluk Günuğur, halen GEDİK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ öğretim
Üyesidir. Kendisi, ABD’de Washington Georgetown, Fransa’da Strasbourg Robert Schuman ve
Lüksemburg’da Lüksemburg Üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak “Avrupa Entegrasyonu ve
AB Hukuku” konularında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler verdi.
Prof. Dr. Haluk Günuğur, merkezi Washington DC’de bulunan “Yatırımlardan Doğan
Sorunların Çözümüyle İlgili Uluslararası Tahkim Divanı”nda 6 yıl Türk Hakemi olarak görev yaptı.
Kendisi AB konusunda Türkiye’deki en geniş katılımlı STK olan Türkiye-Avrupa Birliği Derneği’nin 17
yıl süreyle Genel Başkanlığını yürüttü. Halen bu Derneğin “Onursal Başkanı” ve Uluslararası Avrupa
Hareketi Türkiye Ulusal Konseyi Başkanıdır. Fransızca ve İngilizce bilen Günuğur’un Avrupa Birliği ve
Türkiye-AB ilişkileri konularında yayınlanmış 25 kitabı ve 200’ün üzerinde Türkçe, Fransızca ve
İngilizce makalesi bulunmaktadır.

  • Okunma sayısı: 0
  • Gönderi sayısı: 7
  • Toplam Points: 0
katıldı 10 Haziran 2021