Sayıştay, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bünyesindeki vatandaşların yayınlara ilişkin memnuniyetini ölçen Kalite Yönetim Sisteminin ‘yeteri kadar etkin olmadığını’ tespit etti. Sayıştay, ayrıca ihtiyaç duyulduğunda her türlü bilgi ve raporları üretebilen ve analiz yapma imkanı sunan “Yönetim Bilgi Sistemi”nin RTÜK’te bulunmadığına belirtti.

Sayıştay’ın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 2019 Yılı Denetim Raporu’nda yayınların kalitesini ölçecek bir sistemin ‘yeterli olmadığına’ dikkat çekti. Sayıştay denetçileri, RTÜK’ün vatandaşların yayınlardan memnuniyetini ölçmek için kurulan Kalite Yönetim Sistemini, Strateji Daire Başkanlığına altında yapılandırdığını belirtti. “Daire Başkanlığı altında faaliyet göstermesi nedeniyle yeteri kadar etkin olmadığı tespit edilmiştir” diyen Sayıştay, sorunun çözülmesi için ise şu öneride bulundu:

“RTÜK, organizasyon şemasında, Strateji Daire Başkanlığına bağlı bir birim şeklinde yer alan Kalite Yönetim Sisteminin daha etkin çalıştırılabilmesi amacıyla; performans ölçütlerinin ve hizmet kalite standartlarının belirlenmesi ve çalışma politikalarının oluşturulması için organizasyon şemasında Başkanlığa bağlı bir birim olarak yer almasının; hızlı, güvenilir, sonuç odaklı, paydaş memnuniyetini artıracak kaliteli hizmet sunumu sağlayacağı değerlendirilmektedir. “

Sayıştay ayrıca  ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve raporları üretebilen ve analiz yapma imkânı sunan, karar alma sürecini hızlandıran, yöneticilerin ve personelin, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilen bir “Yönetim Bilgi Sistemi”nin de RTÜK’te bulunmadığını kaydetti:

“RTÜK bünyesinde böyle bir Yönetim Bilgi Sisteminin oluşturulmadığı, daire başkanlıklarının kendi ihtiyaçlarını karşılayan yazılımlarla işlemleri sürdürdükleri, elde edilen dataların bir ‘Yönetim Bilgi Sistemi’ tarafından bütünleştirilmediği, bu çerçevede işlenerek üst yönetime aktarılamadığı, bu tür ihtiyaçların mevcut imkânlarla üst yönetime sunulduğu, karar mekanizması olan üst kurul kararları alınırken teknolojiden yeterince faydalanılamadığı anlaşılmaktadır.”