Köşe Yazıları

PROF. DR. MAHMUT CAN YAĞMURDUR YAZDI: GÜÇ VE ADALET

0Puanlar

Otorite eğer korku düzenini uygulamayı tercih ediyorsa kurumsal devlet aygıtı onun önünde en büyük engeldir.

Bu nedenle otoritenin kendisi bizzat suç örgütlerine dayanmayı esas alacaktır. Bu durumda oluşturduğu kültürsüz oligark yapı bir süre sonra “ben yaptim olducu” mafya anarşisine dönüşür. Orada, sonuçta artık zaten devlet olgusundan bahsedilemez. Kültürel/ahlakî düzeyi düşük toplumlarda yöneten/-ler ile yönetilenler arasında hukukun esas olduğu sözleşme ortadan kalkmıştır. Kaotik ve anarşik süreç kaçınılmaz olmuştur.

Bu durum özgürlük için ödenmesi gereken bedelleri getirecektir. Batıda kendine özgün uzun tarihsel dinamik süreçler içinde oluşan en önemli aşama olan burjuvazi kavramının önemi burada ortaya çıkmaktadır.

Kaotik sürecin “hakim” olduğu bu gibi durumlarda “oligarşinin gücünün mafya anarşisi” şeklinde tezahür etmesi “egemen devlet” kavramının ortadan kalkması sonucunu doğurması kaçınılmazdır. Güç ve adalet birbirini dengelemek yerine özdeşleşiyorsa o takdirde her kesim kendi adaletini sağlamak zorunda kalacak ve dağılma gerçekleşecektir. (–Arap kültürünün devle’t kavramı ile Greko-Latin kültürün “state’ kavramının örtüşemeyeceğini daha evvel vurgulamaya çalışmıştım.–)

Saygılarımla

Dr.M.C.YAĞMURDUR

Tepkini göster!

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir