Siyaset

“Kürt sorunu” nun güya çözüm yerinin “meclis olduğu” yönündeki söylem hem yanlış ve aldatıcı hem de masum olmaktan uzaktır.

3Puanlar
"Kürt sorunu" nun güya çözüm yerinin "meclis olduğu" yönündeki söylem hem yanlış ve aldatıcı hem de masum olmaktan uzaktır.

Prof. Dr. Ümit Kocasakal: Şu halde bu hukuki gerçekler ışığında; emperyalizmin koçbaşı olarak kullandığı “Kürt sorunu” nun güya çözüm yerinin “meclis olduğu” yönündeki söylem hem yanlış ve aldatıcı hem de masum olmaktan uzaktır. Gerçekten, güya “eşit yurttaşlık” safsatası altında etnik bir temele dayandırılan sözde “çözüm” için, üniter yapı ve ulus devletin, Türk milletinin egemenliğinin ortadan kaldırılması, yani Anayasanın değiştirilemez maddelerinin değiştirilmesi gerekir! Oysa aktarıldığı üzere meclis dahi buna hukuken ve anayasal olarak yetkili ve muktedir değildir. Bu durumda “Kürt sorununun” mecliste çözüleceği ifadesi hukuken anlamsızdır ve hayal satmaktır!

Tepkini göster!

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir