Amaç; iyi bir insan olmaktır. Çalmayan, diğer insanlara, hayvanlar ve bitkiler dahil diğer canlılara kötülük yapmayan, doğayı tahrip etmeyen insan olmaktır, iyi olmak. Ailesi, içinde yaşadığı toplum ve insanlık için katma değer yaratandır, iyi insan. Tüm din öğretilerinin amacıdır esasında bunlar. Tüm dinler, bir anlamda iyi bir insan olmanın yollarıdır. 

Tüm dinlerde ibadet vardır. İbadet amaç değil, iyi bir insan olabilmek yolunda ilerlerken, sadece bir araçtır. Eğer yapılan ibadetler, sizin iyi bir insan olmanıza katkı sağlamıyorsa, yaptığınız ibadet nafile bir gayretkeşliktir ve ceza taliminden öteye bir anlamı yok demektir.

İbadet sizin için araç değil amaç olmuşsa, çalıyor, çırpıyor ve peynir ekmek yer gibi yalan söylüyorsanız; sizin durumunuz sigortalı dinsizliktir. Din-iman, Allah-kitap sömürüsü yaparak, hırsızlıklarınızı örtüyor, güce, paraya ve siyasi ikbale ulaşmaya çalışıyorsanız; yaptığınız bir sürü ibadete rağmen inanmıyorsunuz, sadece öteki dünya için kendinizi sigorta ediyorsunuz demektir. İnanan insan; Allah’ı, dini ve kutsallarını çıkarları ve uçkuru için kullanır ve istismar eder mi? Bu iş aynen dürüstlükte olduğu gibidir. Muhabbeti çok yapılıyorsa  yoktur. 
18 yıllık AKP iktidarında, görüntülenen ibadet çok arttı. Ama ahlaki değerler, hırsızlık, yolsuzluk, ihalelerden yüzde almak, kadına şiddet, cinsel içerikli suçlar ve çocuk istismarı tavan yaptı. Bu bizim değerlendirmemiz değil, rakamlar bunu söylüyor.
Türker Ertürk