Gündem

AKP’DEN YENİ TEKLİF: KİTLE İMHA SİLAHI DA VAR İZİNSİZ YARDIM TOPLAYANA AĞIR PARA CEZASI DA

0Puanlar

AKP, 45 milletvekilinin imzasıyla “Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi”ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte, kitle imha silahları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı malvarlığı dondurma kararları için öneride bulunma dışında, özellikle yardım toplama ile ilgili izin mekanizmasını güçleştirecek, para cezalarını 200 bin TL’ye kadar yükseltecek, merkezi yurt dışında bulunan dernek ve vakıfların Türkiye’deki denetimi ile ilgili radikal değişiklikler de öngörülüyor.

Meclis Başkanlığı’na sunulan toplam 43 maddeden oluşan AKP teklifi ile 6 ayrı yasada değişiklik yapılması öngörülüyor. Torba yasa teklifinin gerekçesinde; kitle imha silahlarının, nükleer, kimyasal ve biyolojik nitelik sağlayan silahlar olarak tanımlandığı, can ve mal kaybına neden olduğu ve çevre ve sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi. Düzenleme ile kitle imha silahlarının yayılmasının ve finansmanının önlenmesi için etkili, caydırıcı ve orantılı adli ve idari yaptırımlar amaçlandığı kaydedildi. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele kabiliyetini artırmanın ve bu anlamda adli araçların etkin kullanılmasını sağlamanın amaçlandığı ifade edildi.

İZİNSİZ YARDIM TOPLAYANA 200 BİN TL’YE KADAR CEZA

Teklif ile yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşların denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yardım Toplama Kanunu’nda değişiklik yapılması öngörüldü. Denetim ile görevlendirilen makamlar, kamu kurum ve kuruluşlarından banka hesabı da dahil bilgi ve belge isteyebilecek. Teklif ile izinsiz yardım toplayanlara verilen para cezalarının da artırıldı. Mevcut kanunda en fazla 700 TL ceza kesilirken, yeni teklif ile 5 binden 100 bin TL’ye, internet ortamından izinsiz yardım toplayanlara da 10 bin TL’den 200 bin TL’ye kadar idari para cezası kesilmesi öngörüldü.

YURT DIŞINA YARDIM İÇİN BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Teklif ile Dernekler Kanunu’nda da önemli değişiklik yapılması öngörülüyor. Mevcut kanuna göre derneklerin bildirimde bulunmak şartı ile yurt dışından yardım almasına ilişkin durum genişletildi. Dernekler artık yurt dışına yapacakları yardımlardan önce bildirim yapacak.

İÇİŞLERİ BAKANI’NA YENİ YETKİLER

Dernekler Kanunu’na eklenen yeni madde ile terör suçları, uyuşturucu suçları, malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı soruşturma başlatılan kişiler ve görev yaptığı kurullar, İçişleri Bakanı tarafından uzaklaştırılabilecek. Bu yeterli görülmez ise İçişleri Bakanı derneği geçici olarak faaliyetten alıkoyabilecek, mahkemeye başvurabilecek. Bu durumda mahkeme 48 saat içinde karar verecek.

MALVARLIĞINI DONDURMA YETKİSİ

Teklife eklenen düzenleme ile Cumhurbaşkanı teklifi ile kişi kuruluş ve organizasyonların malvarlığının dondurulması BM Güvenlik Konseyi’ne teklif edilebilecek. Teklifte, bu kapsamda “Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından kişi kuruluş ve organizasyonların Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinin kararları ile bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip kararlar uyarınca malvarlığının dondurulmasına ilişkin oluşturulan listede eklenmesi ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması halinde listelerden çıkarılması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne teklif edilebilir, Cumhurbaşkanının teklifi Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bildirilir” ifadeleri yer aldı.

Tepkini göster!

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir